FASE: DRIFT

I drift siden august 2014

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 208
Lengde rørgate(m) 1350
Effekt (MW) 1,6
Produksjon (GWh/år) 4,9
Minstevannsføring (l/s) 30