FASE: DRIFT

Satt i drift 2011

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 158
Lengde rørgate(m) 1900
Effekt (MW) 1,7
Produksjon (GWh/år) 6,1
Minstevannsføring sommer (l/s) 80
Minstevannsføring vinter (l/s) 65