Om Romøyri

Rommedøla ligger på østsiden av Fjærlandsfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Romøyri. Romøyri kraftverk utnytter et fall på 528 m og gir en årlig produksjon på rundt 27 GWh. Kraftstasjonen og vannvei ligger i sin helhet i fjell.

Bilde fra Sognekraft

FASE: DRIFT

Satt i drift 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 528
Lengde rørgate(m) 1475
Effekt (MW) 8,6
Produksjon (GWh/år) 26,7
Minstevannsføring sommer (l/s) 250
Minstevannsføring vinter (l/s) 50