Om Tokagjelet kraftverk.

9.9.2016 ble det gitt konsesjon til å bygge Tokagjelet kraftverk i Steinsdalsvassdraget i Kvam herad, Hordaland. Tokagjelet kraftverk er planlagt å produsere 75,6 GWh kraft årlig, tilsvarende strømforbruket til 3550 husstander. Kraftverket skal knyttes til strømnettet via en 132 kV kraftledning fram til eksisterende kraftledning mellom Samnanger og Øystese.

Tokagjelet kraftverk vil utnytte et fall på ca 298 meter fra Longvotni til Neteland i Kvam herad. Det er ikke søkt om regulering av Longvotni, og vannet vil derfor holdes på sitt opprinnelige nivå. Vannet blir ført i tunnel fra inntaket til kraftstasjonen, som vil bygges i fjell.

FASE: UTBYGGING

Startet utbygging i 2018

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 298
Lengde rørgate(m) 1425
Effekt (MW) 27
Produksjon (GWh/år) 75,6
Minstevannsføring vinter (l/s) 220
Minstevannsføring sommer (l/s) 500

DOKUMENTER