FASE: DRIFT

Satt i drift 2014

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 75
Lengde rørgate(m) 780
Effekt (MW) 0,9
Produksjon (GWh/år) 3,2
Minstevannsføring (l/s) 45