FASE: DRIFT

I drift siden august 2014

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 151
Lengde rørgate(m) 2185
Effekt (MW) 1,5
Produksjon (GWh/år) 4,3
Minstevannsføring (l/s) 40