Nordic System Price : 1.08 NOK/KWh

Våre kraftverk: 45

Kraftverk under bygging: 6