FASE: DRIFT

Satt i drift mars 2007

PROSJEKTLEDELSE

Per Harald Ottestad

Daglig leder: Oddbjørn Brunstad
Mobil 918 37 138

FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 125
Lengde rørgate(m) 1300
Effekt (MW) 5
Produksjon (GWh/år) 16,7
Minstevannsføring (l/s) 280