FASE: DRIFT

Satt i drift 2006

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 375
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 4,3
Produksjon (GWh/år) 13,7
Minstevannsføring sommer (l/s) 30
Minstevannsføring vinter (l/s) 15