Om Ringdal Kraftverk AS

Ringdal Kraftverk AS ble opprettet i 2006 og kraftverket hadde produksjonsstart i 2011. Det er et veldrevet, moderne småkraftverk i Hellesylt som ligger i Stranda kommune. Stranda ligger i Møre og Romsdal ikke langt fra Geirangerfjorden. Kraftverket har en beregnet normalproduksjon på 17,8 GWh i året og har el-sertifikater til 2026. Anlegget utnytter et fall 150 meter og kraftverket kunne i 2016 øke sin installerte effekt til nesten 6 MW. Til å være et småkraftverk, er dammen stor. Den rommer 41200m3. Ringdal har ca 690 meter tunell og ca 260 meter der vannveien ligger i rør med en diameter på 140 cm. Hele vannveien er 951 meter lang fra dam til turbin (Bilde i link).

106-1 Stikningstegning vassveg som bygget

FASE: DRIFT

Satt i drift 2011

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 150
Lengde rørgate(m) 260
Installert effekt (MW) 5,8
Produksjon (GWh/år) 17,8
Minstevannsføring sommer (l/s) 600
Minstevannsføring vinter (l/s) 150

DOKUMENTER