Om Skjerva

NVE gir Skjerva Kraft AS tillatelse til å bygge Skjerva kraftverk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 8,4 GWh. Dette tilsvarer forbruket til om lag 400 husstander.

FASE: UTBYGGING

Utbygging startet desember 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 252
Lengde rørgate(m) 2600
Effekt (MW) 3,1
Produksjon (GWh/år) 8,2
Minstevannsføring sommer (l/s) 90
Minstevannsføring vinter (l/s) 50