Clemens Kraft

Clemens Kraft vokser og ansetter

Clemens Kraft har 38 kraftverk i drift og 14 nye kraftverk under bygging. Fra august styrker selskapet seg på driftssiden med Tage Karlsen og Petter Skogvoll. – Den store interessen for stillingene viser at Clemens Kraft har en sterk posisjon i markedet, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan. I løpet av 2021 kommer Clemens Kraft […]

Kjeldalselva kraftverk er i drift!

Kjeldalselva kraftverk ligger vakkert til ved fjorden i Storfjord kommunen i Troms. Kraftverket har Lyngsalpene som nedslagsfelt med høye tinder opp mot 1 800 meter høyde. Kraftverket nytter et fall på 233 meter fra inntaket oppe i Kjeldalselva ned til kraftstasjonen. Dette gir en årlig beregnet middelproduksjon på 12,7 GWh fra en peltonturbin med effekt […]

Produksjon av strøm i Gudåa kraftverk

Siden torsdag 4. juni har det vært stabil produksjon av strøm i Gudåa kraftverk. Med en installert effekt på 4,7 MW og full drift siden torsdag, var samlet produksjon den 8.6 på 400 MWh. Hovedkonklusjonen er at Gudåa kraftverk ser ut til å fungere som planlagt. Både vannveien og utstyret virker som det skal. Det […]

Regjeringen melder at de ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

Gode nyheter for vannkraftbransjen! Europower-energi.no skriver: «Etter innspill fra kommunene og næringen har regjeringen besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet. – Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for […]

Utbygging av Hellifossen kraftverk

Magnhild Roe er prosjektleder for Hellifossen kraftverk. Hun har møtt Brønnøysunds avis ved anleggsområdet for å se på fremdriften.   Les artikkelen her: Brønnøysund avis   Trykk på bildet for større tekst.

Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen. «Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver […]